O nas

1 stycznia 2005 r. w wyniku połączenia dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego (będącego najstarszą placówką na terenie miasta Przemyśla, istniejącego od 1947 r.) oraz Domu Dziecka nr 3 (powstałego w 1948 r., dającego opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym na stałe opieki rodzicielskiej) powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Przemyślu Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”.

1 stycznia 2014 r. w wyniku przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Przemyślu Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” powstały cztery miejskie jednostki budżetowe:

  1. Centrum Administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo wychowawczych w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1 B.
  2. Placówka opiekuńczo wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – Dom dla Dzieci „Jaś” w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1 A.
  3. Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1 C.
  4. Placówka opiekuńczo wychowawcza typu interwencyjnego – Dom dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1.